Ne postoji uredna zelena površina bez stručne i redovite njege. Pod tim se naročito podrazumjeva: redovita košnja travnjaka, okopavanje i orezivanje grmlja i drveća, prihrana, zaštita od bolesti i štetnika i zalijevanje u sušnim razdobljima. Ako te poslove njege izvodimo redovito i stručno, onda ni doživljaj ugode i zadovoljstva, čime priroda uzvraća onima koji u nju ulažu, neće izostati.

 

 

Imate li pitanja?

Galerija