Projektiranje zelenih površina

Projektiranju pristupamo na način da Vaše zamisli i želje, izražene u projektnom zadatku, stručno obradimo i kroz projekt prenesemo na površinu koja se uređuje.

Izvođenje krajobraznih radova

Prije početka radova izvođenja obilazimo gradilište i provjeravamo da li su projektna dokumentacija i troškovničke stavke u skladu sa stanjem na terenu.

Održavanje zelenih površina

Ne postoji uredna zelena površina bez stručnog i redovitog održavanja. Pod tim se naročito podrazumjeva: redovita košnja travnjaka, okopavanje i orezivanje grmlja i drveća,

Krovni vrtovi

Ističemo ih kao posebnu kategoriju naših usluga. U modernoj arhitekturi su sve prisutniji jer oplemenjuju urbani krajobraz i utječu na kvalitetu života. Izvodimo intezivne i…